Gebouw update!

De afgelopen maanden hebben we gezocht naar een gebouw wat geschikt zou zijn voor Berea. We hebben in Oud West en ook in de rest van Nijmegen nog niet eerder een geschikt gebouw gezien wat te koop staat. Maar het gebouw wat we nu aan het onderzoeken zijn, heeft die potentie zeker wel. Het gebouw staat aan de Cargadoorweg 12-14, vlak bij de brug de Oversteek. Tijdens de conferentie hebben we al even gebruik kunnen maken van het gebouw dat we op het oog hebben om te kopen. Met deze info willen we jullie informeren over de huidige status. Deze info is nog wat kort, we zijn alle informatie aan het verzamelen om jullie binnenkort een uitgebreid gedetailleerd overzicht te kunnen geven. Maar we wilden jullie deze info niet onthouden…

Wat weten we nu:

We weten inmiddels dat we als Berea Nijmegen maximaal 450.000 Euro kunnen lenen en we schatten in dat we 600.000 Euro nodig hebben voor de aankoop en verbouwing. We zien ook dat we nog een enkele huurder nodig hebben om de financiering rond te krijgen. Het gebouw heeft overcapaciteit; een klein afgescheiden deel is reeds verhuurd (werkplaats rechts).  

We hebben ook gezien dat er nog veel werk en geld nodig is om het gebouw bruikbaar te maken voor ons. Om goed inzicht hierin te krijgen, wordt er aankomende week een bouwkundige keuring uitgevoerd, waarbij we hopen helder te krijgen wat er aan verbouwing en onderhoud nodig is en hoeveel dat gaat kosten.

Van een aantal van jullie hoorden we terug dat het gebouw tijdens de conferentie als heel prettig werd ervaren. Mensen voelden zich er (ondanks de ‘woeste staat’ 😊) thuis. Daarnaast zijn er bijzondere profetische woorden gedeeld, waarvan wij sterk de indruk hebben dat het specifiek over dit gebouw gaat! Een ervan willen we graag delen;  “Tijdens het vasten en bidden voor een nieuw gebouw  in maart van dit jaar had iemand het beeld van een vierkant ‘warehouse’ met 2 grote roldeuren waarin allerlei bedrijvigheid was en een trap naar boven toe naar de/een zaal.” Dit is een exacte beschrijving  van het gebouw aan de Cargadoorstraat!  Heel bijzonder om te zien hoe het bovennatuurlijke en natuurlijke zo samengaan!

We zijn daarom ook erg positief over deze locatie en willen graag de volgende stappen gaan maken en invullen. Zoals een taxatie van het pand, plan voor renovatie en verbouwing maken, ontheffing van bestemmingsplan aanvragen en de financiering rondkrijgen.

We moeten de aankoop en verbouwing met elkaar gaan financieren. Onze inschatting is dat we, naast de hypotheek, nog 150.000 euro nodig hebben! We denken dit door specifieke giften en zogenaamde achtergestelde leningen te kunnen realiseren. We zullen daarover nog gedetailleerde informatie verschaffen. Maar op een dergelijke lening wordt in principe een redelijke rente betaald, meer dan je tegenwoordig nog op een spaarrekening krijgt. Daar staat tegenover dat een dergelijke lening een mate van risico draagt bij faillissement van de eigenaar, in ons geval ons kerkgenootschap. 

Wij kijken er naar uit om een eigen plek als Berea Nijmegen te hebben en samen te bouwen aan Gods Koninkrijk!

Gebouwen team, Ben, Philinde, Piet, Jan-Remt, Theo en Martijn 

Heb je vragen: mail ons via info@bereanijmegen.nl