Gebedspunten van de Week

  • Lieve Vader wat is er op Uw hart waar ik voorbede voor mag doen?
  • De spoedige en volledige genezing en revalidatie van Stan en herstel van rust en ontspanning voor zijn gezin. 
  • Een inspirerende Paasdienst waarin:
    – de ontmoeting met God en elkaar centraal staat;
    – de maaltijd van het Nieuwe Verbond in Jezus bloed echt gevierd en;
    – genezing, herstel en profetische woorden worden ontvangen.