Gebed voor de gemeente

Gemeente-leven

Toelichting: Hieronder worden gebedssuggesties gedaan voor een diepere verankering van ons Mission Statement binnen de gemeente en voor een positief effect van de waarden op onze regio.

Ons Mission Statement

Bid uit dat wij steeds meer gaan leven naar ons Mission Statement: “Empowering People, Releasing Leaders, Building Gods Kingdom” en zo de hemel op aarde brengen in Nijmegen en ver daarbuiten, waarbij we herkenbaar zijn:

– als Gods familie, door de liefdevolle, erende omgang met iedereen;
als rentmeesters, die gul delen van onze gaven, talenten, tijd en geld;
door overal te laten zien dat God goed- en ieders hemelse Vader is;
door onze liefdevolle inzet als ambassadeurs voor Jezus’ Koninkrijk;
door elkaar in Christus te eren, te helpen groeien en vrucht te dragen;
doordat we onze droom/visie en mandaat biddend en werkend realiseren.

Connect-groepen

bid uit dat de Connect-groepen groeien in transparantie, intimiteit en zorg voor elkaar en de ander.

Studentenwerk;

bid uit dat snel een relationele basis wordt gelegd voor studenten binnen de gemeente en ze vervolgens tot zegen zullen zijn in Nijmegen.

Jongerenwerk; Relevant

bid uit dat Relevant steeds verder groeit, bloeit en in de relaties het hart van de Vader voor jongeren laat zien binnen- en ver daarbuiten. – dat de kwaliteit en het goud in de jongeren naar boven komt; – dat ze de moed hebben om hun hart te openen voor de Vader;  – dat er overvloedige voorziening is in de behoeften van de teamleden.

Kinderwerk; Kingdom Kids

bid een intieme relatie met God onze Vader, met Jezus onze Koning en met de Heilige Geest onze Helper uit over onze kinderen en het team;

– bid om verdere uitbreiding van het team met gepassioneerde leiders.

Pastoraat

bid uit dat het Woord, de Geest en de getuigenissen leiden tot genezende en bevrijdende keuzes, tot verdere heiliging en grote innerlijke rust;

dat blokkades opgeruimd worden, leugens ontkracht, de relatie met de Vader verdiept en in vrijheid en vol vreugde gebouwd aan de hemel op aarde. 

Missions

Village of Peace; 

– bid bescherming, vrede en overvloedig leven uit over alle betrokkenen bij Village of Peace, zowel in Afghanistan als hier;
bid nieuwe voorziening en richting, verdere groei  en rijke vrucht uit over de verschillende projecten in Afghanistan

Gemeente-leden

Toelichting: Omdat we geloven dat gebed hier op aarde vrijzet, wat in de Hemel voor onze gemeente beschikbaar is, worden hieronder een aantal voortdurend relevante gebedspunten genoemd om uit te selecteren voor gebed.. 

Studenten

bid dat dat hun hart zich met Zijn Vaderhart verbindt om samen te bouwen aan Zijn koninkrijk en dat hun intelligentie hen niet in de weg zit als zij zicht proberen te krijgen op Gods oneindige goedheid, liefde en wijsheid. 

Ondernemers voor Gods Koninkrijk

bid kracht, wijsheid, inzicht en doorzettingsvermogen uit over ieder die met zijn onderneming wil laten zien hoe de cultuur van Gods koninkrijk praktisch vorm kan krijgen in bedrijven als een plaats waar liefde, vrede, vreugde, recht en gerechtigheid heerst.

Huwelijk en relaties

bid vriendelijkheid, geduld, bescherming, rust en vrede uit over onze huwelijken en relaties.

In verwachting

bid, dankbaar voor nieuw leven, bescherming, kracht, vreugde en vrede uit over ieder gezin.

Ouders en kinderen

bid vriendelijkheid, gezelligheid, veiligheid en geborgenheid uit over onze gezinnen.

Singles

bid Gods liefdevolle nabijheid, wijsheid, inzicht  en voorziening uit over onze singles.

Nieuw- en ander werk- zoekenden:

bid, dankbaar voor wat God gegeven heeft, vertrouwen, volharding en voorziening uit over ieder die een baan zoekt.