Financiële update 2019

Het is hoog tijd om jullie weer bij te praten over financiële gang van zaken binnen Berea Nijmegen. Dus hebben we even op een rijtje gezet wat er het eerste half jaar aan geld is binnengekomen en uitgegeven; dat is de eerste kolom met getallen. In de tweede kolom zie je wat we hadden begroot voor dit eerste half jaar van 2019 en in de laatste kolommen zie je wat we voor heel 2019 in gedachten hebben. De werkelijk gerealiseerde bedragen komen goed overeen met wat voor dit half jaar begroot hadden dus daar zijn we blij mee!

Voor 2019 hebben we als doel gesteld om 10 % meer giften dan vorig jaar te hebben en we zijn goed op weg om dat doel te bereiken. We willen in alle opzichten als gemeente groeien! En zo willen we ook groeien in giften die we met elkaar geven. We zijn dankbaar dat we zo met elkaar kerk kunnen zijn en genoeg geld hebben om te kunnen doen wat nodig is.

We verwachten de tweede helft van 2019 nog wel wat extra kosten te krijgen. Zo moeten we de koffie in het wijkcentrum bijvoorbeeld voortaan per kopje betalen in plaats van goedkoop per pak koffie, wat een grotere kostenpost inhoudt. Geeft niets, blijf lekker genieten van de koffie momenten met elkaar!! En we hebben een mooie conferentie in het verschiet met geweldige sprekers. Dat kost uiteraard geld, maar we graag in willen met elkaar genieten wat God dan doet.

Zoals eerder gemeld zijn we nog steeds zoekende naar een nieuwe eigen ruimte om samen te komen. Zodra dat concreet wordt, zal ook duidelijk worden wat dit financieel gaat betekenen. En dit zullen we ook met elkaar mogen dragen! Zoals God (door jullie heen) voorziet in alles wat nodig is voor Berea, vertrouwen we Hem dat ook daarin voorzien wordt!