Financiële update 2017

Financieel heeft Berea op dit moment een tekort van €10.000.  Dit tekort wordt veroorzaakt doordat er minder wordt gegeven. De maandelijkse giften zijn minder en ook de opbrengst van de collectes is lager.

Afgelopen zondag sprak Mark Wolf over het leven in overvloed en refereerde hij aan onderstaande tekst uit 2 Korintiërs:

‘Jullie zijn in alles een voorbeeld [voor de andere gemeenten]: in geloof, in spreken, in kennis, in ijver en in liefde voor ons. Wees daarom ook met dit geschenk een voorbeeld voor anderen. Dat is geen bevel. Maar ik wil jullie vertellen hoe andere mensen hun best gedaan hebben om veel te geven. Dat kan een aanmoediging voor jullie zijn om óók te laten zien dat jullie liefde echt is.’

2 KORINTIËRS 8:7-8 BB

Deze tekst geeft mooi weer hoe we als Berea familie kijken en willen reageren op een tekort in financiën. We willen delen van datgene waarmee God ons zegent. Voor degenen die nog wat meer willen begrijpen waardoor het tekort is ontstaan, hieronder een overzicht met inkomsten en uitgaven (en de bedragen zoals begroot)

Overzicht: Resultaat rekening Berea Nijmegen

1 januari 2017 t/m 30 september 2017

We willen herkenbaar zijn door een gulle en gevende levensstijl. Dit is een van onze waarden. Dit hebben we dat als volgt omschreven:

We zijn en worden gezegend om anderen tot zegen te zijn, omdat Jezus ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemel. We leven vanuit het besef dat alles wat we hebben door de Vader aan ons gegeven is. Gulheid en vrijgevigheid is een levensstijl die veel meer inhoudt dan het geven van geld. We zijn vrijgevig in onze aanbidding, tijd, energie, zorg voor anderen en gastvrijheid.

We willen je aanmoedigen om te kijken wat jij financieel kunt bijdragen. Kun en wil jij delen en wil jij dat we als Berea gul kunnen blijven zijn?

Wil je meer weten of hierover doorpraten, stuur dan een mailtje naar onderstaand adres.

Martijn Mom
Penningmeester
martijnmom@tiscali.nl