Financiële update Berea + OVERZICHT

Graag willen we jullie updaten over de status van de financiën van Berea Nijmegen.

Op dit moment hebben we een tekort van bijna 4700 Euro! De inkomsten zijn ongeveer gelijk aan wat we begroot hadden, maar een aantal kosten vallen hoger uit dan we gedacht hadden (o.a. Huurkosten en Salaris & Belastingen).

Als je wat meer details en getallen wil zien, deze staan onderaan de tekst 😊. Vaak lijken geld en begrotingen zo weinig ‘geestelijk’, maar ik las van de week de tekst in Handelingen 11 vanaf vers 27 waarin door profeten een hongersnood wordt voorspeld en dan staat er ‘dat de leerlingen in Antiochië besloten dat ze allemaal iets zouden geven om de broeders en zusters in Judea te helpen’. Hierin zie je dat het bovennatuurlijke (de profetie) overgaat in het natuurlijke, geven van wat je hebt.

Soms denken we dat God op het moment dat er een crisis of een tekort is (zoals wij nu zien bij Berea), exact op dat moment wonderbaarlijk gaat voorzien. Maar Gods oplossing is soms dat hij mensen gebruikt en op de juiste plek zet. Nog voordat de hongersnood er is, geven de leerlingen in Antiochië! 

Een ander voorbeeld wat we in de bijbel zien is het verhaal van Jozef. Jozef die door zijn inzicht en gekregen positie aan het hof in Egypte kon voorzien in voedselvoorraden voordat de hongersnood daadwerkelijk ging komen.

Ik voorzie dat we dit jaar als Berea Nijmegen met een tekort gaan afsluiten als er geen extra giften binnenkomen…. Daarom de vraag of God je (misschien al eerder) gezegend heeft met iets waarvan jij mag uitdelen. 

En als je zo naar de dingen kijkt, is het mooi om te zien dat geld net zo ‘geestelijk’ is en een volledig deel kan zijn van het bouwen van Gods Koninkrijk!

Wil jij een gift geven? 

Of via een directe overschrijving naar bankrekening: NL72ABNA0529072378

Dank je wel!

Heb je vragen, mail naar: financieel@bereanijmegen.nl