Financieel nieuws!

groeiende planten uit stapels munten

Het eind van het jaar komt snel dichterbij. Financieel sluiten we dan het jaar altijd af en gaan het nieuwe jaar in met daarin een nieuwe begroting. Wat zijn onze plannen en hebben we daar het geld voor. En de vraag is teren we in of kunnen we blijven bouwen. Ik heb nu niet de exacte getallen van vandaag, maar kan wel zien wat het begin december was. En dan verwachten we nu een tekort van zo’n 3000 Euro.

De redenen hiervoor zijn divers, maar je ziet dat we meer uitgegeven hebben aan Cursussen en Trainingen, meer uitgegeven hebben aan kinder- en tienerwerk en meer aan Diaconaat. 

Exact aan de dingen die we als gemeente belangrijk vinden; toerusting, de toekomst van de kerk en aan hulp voor mensen die het even niet redden (bijv. in de vorm van noodvoedselpakketten).

De giften blijven helaas achter op de begroting. Daarom wil ik je aanmoedigen om je af te vragen wat jouw aandeel hierin mag zijn. Bid er concreet voor!

Als je maandelijks door ons je gift laat incasseren, dan heb je misschien gemerkt dat er in september niets is afgeschreven. In die maand is er iets misgegaan met een deel van de incasso’s van de maandelijkse giften en collecte-machtigingen. We kwamen er later achter en wilde niet twee keer in een maand het bedrag afschrijven, maar als je wilt kun je wel zelf nog een gift overmaken.

Bankrekening:  NL72ABNA0529072378 

Je kent misschien het gezegde, de tering naar de neringzetten. Je uitgaven aanpassen aan je inkomsten. Als Berea willen we verantwoord met ons geld omgaan, maar niet onder het juk van geld zitten. We willen leven in vrijheid en uitvoering geven aan Gods geweldige plannen met Berea en de mensen in Nijmegen. We willen bouwen en Gods koninkrijk zien groeien in Nijmegen en omgeving! Wil jij daarin meedoen?

Martijn Mom – Penningmeester

financieel@bereanijmegen.nl