Dunamis upcoming events

Dunamis Impact op 25+26 mei:

Dunamis Impact (mini-conferentie) is bedoeld als een voorproefje op Dunamis Greenhouse. Dunamis Impact vindt plaats in Nijmegen.

Dunamis Greenhouse van 13 t/m 23 juli:

Een 10- daagse training waarin je leert hoe je Gods koninkrijk zichtbaar maakt in alle zeven pijlers van de samenleving (familie, politiek, economie, religie, onderwijs, media en kunst & cultuur). De training draait rondom onderwerpen als het Vaderhart van God, evangelisatie en de bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest. Dunamis Greenhouse vindt plaats op Land van Kleef in Loon op Zand.

Meer specifieke info en het officiële promo materiaal vanuit Dunamis volgt z.s.m.