Dag 3 van 3 dagen bidden & vasten; “Build”

VAN VISIE NAAR WERKELIJKHEID; 3 DAGEN BIDDEN EN VASTEN
Dag 3, vrijdag 20 september;

 “BUILD”

Inleiding
Gisteren gingen wij, als Zijn geliefde zonen en dochters, opnieuw biddend naar onze hemelse Vader. We vroegen Hem, aan de hand van het “Onze Vader,” ons alles te geven wat we nodig hebben voor de realisatie van de doelen rond Discipelschap en Communicatie. Want we verlangen er naar dat het overal op aarde zo wordt als het in de hemel al is.
Ook vandaag laten we ons leiden door de woorden van het “Onze Vader” en sluiten af met ons: Amen!

Tekst van de dag: Mattheüs 6: 13b
Want van U is het Koninkrijk en de Kracht en de Heerlijkheid tot in Eeuwigheid, Amen. 

Vandaag proclameren wij waarheid over God; Hij is de bron waaruit we mogen putten voor alles wat wij nodig hebben. Bij Hem moeten we dus zijn, ook als het gaat om een multifunctioneel gebouw en om voldoende financiën.

Strategisch doelen waar we vandaag voor bidden: Nieuw Gebouw & Financiën

Onze focus richt zich vandaag op onze bijdrage aan de verwerkelijking van de strategische doelen rond een multifunctioneel gebouw en Financiën, zowel als gemeente als ieder afzonderlijk.

Bij een Nieuw Gebouw gaat het allereerst om een goed plan waarin rekening wordt gehouden met de verschillende activiteiten die we (van)daar(uit) willen ontplooien.

Bij Financiën gaat het om een structurele verbetering van 10% om de nieuwe doelstellingen te kunnen bekostigen en ook grotere buffer te vormen om ook het nieuwe gebouw te kunnen financieren.

Onze houding
Vol geloof, verwachting en vertrouwen nemen wij nu tijd voor intimiteit met Vader.
Wij openen ons hart, vertellen wat we op ons hart hebben en willen Zijn stem verstaan. Wij gaan daarbij staan op de waarheid over wie Hij is; Hij is de bron van alles wat wij nodig hebben! (Want van U is….)

Vragen die je biddend zou kunnen stellen
– 
Vader hoe kan ik/kunnen wij vorm en inhoud geven aan ons verlangen naar een nieuw gebouw en de behoefte aan financiën om deze doelen te verwerkelijken? 

– zijn er woorden, gedachten en overtuigingen bij mij/ons die we beter kunnen laten of juist moeten gaan gebruiken voor een nieuw gebouw of voldoende financiën?

Een gebed dat je zou kunnen bidden
Vader ik hou van U en open nu mijn hart voor U.
Ik kies er voor om in Uw aanwezigheid te zijn, ik verlang ernaar Uw hart voor mij te voelen kloppen en Uw stem te verstaan. 

Vader ik weet dat U de bron bent van alles wat ik nodig heb en ook van alles wat we als gemeente nodig hebben. Ik bid Uw voorziening uit over de doelen voor dit jaar.
 
Vader, hoe kan ik bijdragen aan het werkelijkheid worden van een nieuw gebouw dat voldoet aan Uw eisen en aan de financiering van de verschillende strategische doelstellingen? Zijn er woorden, daden of gedachten die ik daarvoor beter kan laten of die ik juist zou moeten gaan doen? 

Ik dank U dat U naar mij luistert, ik zal doen wat U van mij vraagt. 
Vader U bent altijd goed en dicht bij mij. Amen.

Aanbiddingslied van de dag; I Need You More; 
Klik op de hyperlink om God ter aanbidden:
https://www.youtube.com/watch?v=C6rS_V0TTeY

Aktiviteit
Noteer wat je vandaag hierover van Vader ontvangt, laat wat Hij zegt diep op je inwerken en neem vervolgens in de komende tijd stappen ter realisatie van wat je hebt besloten te gaan doen. (wees je ervan bewust dat Hij op veel manieren tot je kan spreken: in gedachten, woorden, beelden, dromen, door de natuur, d.m.v. anderen enz.).

Kom vanavond naar de Worship Night in Riverland, aanvang 20.00 u.