Dag 2 van 3 dagen bidden & vasten; “Release”

VAN VISIE NAAR WERKELIJKHEID; 3 DAGEN BIDDEN EN VASTEN
Dag 2, donderdag 19 september; 
“RELEASE”


Inleiding
Gisteren, aan het begin van onze 3 dagen van bidden en vasten gingen wij, als Zijn zonen en dochters, biddend naar onze hemelse Vader en spraken, aan de hand van het “Onze Vader” het verlangen uit dat het overal op aarde zo wordt als het in de hemel al is.

En ook baden we uit dat, telkens wanneer we als gemeente samenkomen, Gods aanwezigheid duidelijk wordt ervaren en leidt tot een eerste of verdergaande keuze voor Jezus.
Ook vandaag volgen we de woorden van het “Onze Vader”.

Tekst van de dag: Mattheüs 6: 11-13
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Vandaag vragen wij Hem biddend om ons dagelijks:
– te geven wat nodig is om individueel & samen onze plek in te nemen (geef ons….); 
– ons te vergeven waar wij daarin tekort schieten (vergeef ons….);
– ons vrij te maken van de boze bij het uitvoeren van onze opdracht (verlos ons…)

Strategisch doelen waar we vandaag voor bidden:
 Discipelschap & Communicatie


Onze focus bij de tekst van vandaag richt zich specifiek op de verwerkelijking van de strategische doelen rond Discipelschap en Communicatie,
zowel als gemeente als bij ieder van ons afzonderlijk.

Bij Discipelschap gaat het om het organiseren van eigen Alpha cursussen, het opzetten van meer Connect groepen en tracks, een toename in het aantal geestelijke vaders en moeders en het trainen en vrijzetten van meer nieuwe leiders.

Bij Communicatie gaat het om het vinden van vormen om iedereen aan te spreken en te bereiken, in het bijzonder de jeugd, die immers de toekomst heeft. 
Wij willen, als Zijn discipelen, doen wat Jezus van ons vraagt.
 We willen de “blijde boodschap” van Jezus communiceren op een manier die bij Hem, bij onszelf en in deze tijd bij de ontvangers past. 

Onze houding
Vol geloof, verwachting en vertrouwen nemen we nu tijd voor intimiteit met Vader.
Wij openen ons hart, zijn een en al oor, want we willen Zijn stem verstaan.

Vragen die je biddend zou kunnen stellen
– 
Vader hoe kan ik/kunnen wij verder vorm en inhoud geven aan ons discipelschap?
– zijn er woorden, gedachten en overtuigingen bij mij/ons  die we beter kunnen laten of juist moeten gaan gebruiken in onze communicatie met anderen?

Een gebed dat je zou kunnen bidden
Vader ik hou van U en open nu mijn hart voor U.
Ik kies er voor om in Uw aanwezigheid te zijn, ik verlang ernaar Uw hart voor mij te voelen kloppen en Uw stem te verstaan. 


Vader, hoe kan ik verder groeien in mijn discipelschap en communicatie om het goede nieuws over wie U bent en wat U doet te brengen aan mijn omgeving?

Kan ik gaan bijdragen aan Alpha, mij aansluiten bij een Connectgroep of -track, mij ontwikkelen tot een geestelijk ouder of bijdragen aan de groei van leiders?
Hoe kan ik helpen om het goud in de ander zichtbaar te maken?
Zijn er woorden, daden en gedachten die ik daarvoor beter kan laten of die ik juist zou moeten gaan doen? 

Ik dank U dat U naar mij luistert, ik beloof te doen wat U van mij vraagt. 

Vader U bent altijd goed en dicht bij mij, ik hou van U, Amen.

Aanbiddingslied van de dag; Build Your Kingdom Here, 
Klik op de hyperlink om God te aanbidden:
https://www.youtube.com/watch?v=8awpRHg5waw

Aktiviteit

Noteer wat je vandaag van Vader ontvangt, laat wat Hij zegt diep op je inwerken en ga er de komende tijd mee aan de slag
(wees je ervan bewust dat Hij op veel manieren tot je kan spreken; 
in gedachten, woorden, beelden, dromen, door de natuur, d.m.v. anderen enz.).