Dag 1 van 3 dagen bidden & vasten; “Empower”

VAN VISIE NAAR WERKELIJKHEID; 3 DAGEN BIDDEN EN VASTEN
Dag 1, woensdag 18 september; 
“EMPOWER“

Tekst van de dag: Mattheüs 6: 9,10
Onze Vader in de hemel
Uw naam worde geheiligd 
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede 
Zoals in de hemel, zo ook op de aarde

Aan het begin van onze 3 dagen van bidden en vasten gaan wij,
als Zijn kinderen, biddend naar onze hemelse Vader en spreken ons verlangen uit dat het overal op aarde zo wordt als het in de hemel al is;
dat Zijn naam wordt geheiligd, Zijn koninkrijk gevestigd en wordt gedaan wat Hij wil.

Strategisch doel van vandaag:Gods Tegenwoordigheid/Presence 

Wij verlangen ernaar dat, wanneer we samenkomen, Gods tegenwoordigheid duidelijk wordt ervaren. Dat dit ertoe leidt dat mensen hun hart aan Jezus geven, genezen worden en bevrijd worden van hun lasten. En dat ze aangemoedigd worden om, in de kracht van de Heilige Geest, mee te bouwen aan Gods koninkrijk hier op aarde. 

Onze houding
Vol geloof, verwachting en vertrouwen nemen wij tijd voor intimiteit met onze Vader (open harten, open handen, open ogen en luisterende oren)

Vragen die je biddend zou kunnen stellen
– 
Vader hoe kan ik bijdragen aan Uw tastbare aanwezigheid als we samenkomen? 
– zijn er dingen bij mij die ik beter kan laten of die ik juist zou moeten gaan doen?

Een gebed dat je zou kunnen bidden
Vader ik hou van U en open nu mijn hart voor U.
Ik kies er voor om in Uw aanwezigheid te zijn, ik verlang ernaar Uw hart voor mij te voelen kloppen en Uw stem te verstaan. 

Vader, hoe kan ik bijdragen aan Uw tastbare aanwezigheid wanneer we als gemeente samenkomen? 
Zijn er dingen die ik daarvoor beter kan laten of die ik juist zou moeten gaan doen? 

Ik dank U dat U naar mij luistert, ik beloof te doen wat U van mij vraagt. 
Vader U bent altijd goed en dicht bij mij. Amen.

Aanbiddingslied van de dag; Touch of Heaven, 
https://www.youtube.com/watch?v=zkTVcY6Tub8

Aktiviteit
Noteer wat je vandaag hierover van Vader ontvangt. 
(wees je ervan bewust dat Hij op veel manieren tot je kan spreken; 
in gedachten, woorden, beelden, dromen, door de natuur, d.m.v. anderen enz.).