Cursus Cleansing Stream 2018

Begin 2018 bieden wij (opnieuw) de basiscursus van Cleansing Stream Nederland aan in onze gemeente.

Deze basiscursus omvat een intensief genezings-, bevrijdings- en discipelschaps- programma.
De Basiscursus bestaat uit:
  • Vijf (maandelijkse) cursusbijeenkomsten op zaterdagochtend:  27 januari, 24 februari, 17 maart en 28 april(de datum van de 5e bijeenkomst wordt nog nader bepaald);
  • Het doorwerken van een werkmap met dagelijkse opdrachten (o.a. het lezen van bijbelgedeelten).
    Het luisteren naar audio-onderwijs en het lezen van een aanbevolen boek.
  • Het maandelijks bijwonen van een tussentijdse ontmoetingsavond waar verder stil wordt gestaan bij de lessen. 
Na vier bijeenkomsten op zaterdagochtend volgt er een retraite van twee dagen op 1en 2 juni.
Tijdens het retraite wordt, na een korte praktische introductie op ieder onderwerp (bijvoorbeeld angst), voor iedere deelnemer gebeden. Het gebed voor (innerlijke) genezing en bevrijding vindt plaats in een veilige, respectvolle en liefdevolle atmosfeer.

 

De zaterdagse bijeenkomsten worden gehouden in De Boskapel aan de Graafseweg in Nijmegen van 9.30-13.00u. 
Er ligt een basiscursus Cleansing Stream folder op de informatietafel in de kerk en verdere informatie kun je vinden op de website: www.cleansingstream.nl 
Als je van plan bent om deel te nemen (of nog vragen hebt), stuur ons dan even een bericht via de email:  a.dondorp@yahoo.com , of spreek ons na de samenkomst even aan.