conferentie met Dr. Jonathan Welton

We willen je van harte uitnodigen voor onderstaande conferentie met Dr. Jonathan Welton.
foto van Jonathan Welton.

Dr. Jonathan Welton (30) is de oprichter (2014) en directeur van de Welton Academy, Supernatural Bible School (Bijbelschool voor het Bovennatuurlijke) in Rochester, New York.

 

Hij is de schrijver van een 9-tal boeken, waaronder de best-sellers “School of the seers” (over de rol van profetische “zieners”) en “Raptureless” (over Openbaring, de eindtijd en het Koninkrijk dat er nu al is). Samen met zijn vrouw Karen heeft Jonathan als jong volwassene een aantal jaren deel uitgemaakt van de staf van de bekende theoloog Randy Clark en heeft hij hem vergezeld op talloze internationale reizen, seminars en outreaches.


Zijn theologische doctoraalscriptie “Understanding the whole Bible” is inmiddels ook in het Nederlands in boekvorm met als titel “Het betere verbond” beschikbaar. In dit boek wordt o.a. veel aandacht geschonken over de rol van de verschillende verbonden die in de Bijbel worden genoemd en die God sloot met Noach, Abraham, Mozes, David en Zijn zoon Jezus. Hij legt helder uit hoe het  “oude verbond” met Mozes, sinds de val van Jeruzalem in 70 AD, volledig vervangen is door het “nieuwe verbond” met Jezus en wat dat voor ons betekent.
 
Een aantal personen uit het Berea Leiderschaps Team en uit de gemeente volgen ( of hebben) de Welton Academy  geheel of gedeeltelijk gevolgd. Gerard Keurentjes, de voorganger van de Eldad gemeente in Ede, is degene die al een aantal jaren een voortrekkersrol vervult bij het bekend maken van het veelzijdige gedachtengoed van Jonathan Welton. Zie 
 
Eldad Lab of Supernatural Love, de online cursus van Welton Academy die in groepsverband wordt gevolgd  http://eldad.nl/wp-content/uploads/2015/06/Brochure_EldadLab.pdf
 
Het onderwijs van Jonathan Welton gaat ook over het leven als glorieuze zonen en dochters van de Vader, in de realiteit van de hemel op aarde en de centrale rol die de apostel speelt bij de toerusting van de gemeente. Onderwerpen die voluit relevant zijn in het kader van de praktische uitwerking van onze Berea missie, visie en waarden. 
 
Ook om die reden wordt de conferentie van 7 t/m 9 juli in Ede van harte bij iedereen aanbevolen.