Om het makkelijk en overzichtelijk te houden om bepaalde informatie binnen de gemeente met elkaar te delen, is er een aparte website gemaakt waarop deze informatie te vinden is en bijgehouden wordt. Het gaat hierbij vooral om een aantal praktische, snel veranderende zaken zoals:

  • het rooster
  • de (eind)verantwoordelijken
  • taakomschrijvingen
  • de teams
  • de medewerkers/vrijwilligers
  • de playlists
  • en de opnamen

Toegang hiertoe kun je aanvragen via je teamleider of via het email-adres: web@bereanijmegen.nl

Ga naar het informatieplatform