Aanbiddingslied van de Week

In de dienst van zondag stond Koning Jezus centraal. Wij mogen Zijn hart laten zien aan de mensen om ons heen. Hij is de Koning van…


Preek van de Week

Ali de Goede (Schuilplaats Ede) sprak over Gods liefde.Zij haalde Johannes 15 aan waar Jezus zegt: "Blijf in Mijn liefde".God kan…


Aanbiddingslied van de Week

Zondag stond de overweldigende liefde van Jezus en onze reactie daarop centraal.Van de onuitputtelijke liefde van Hem voor ons, mogen wij…


Preek van de week

Michiel Santman (Shelter Haarlem) sprak zondag over: "Maak ik de ander sterker?"Hij keek aan de hand van Johannes 4: 4-19 (de Samaritaanse vrouw…


Aanbiddingslied van de Week

Zondag stond de overweldigende liefde van Jezus en onze reactie daarop centraal.Zoals Hij is naar ons, mogen wij ook zijn naar anderen en hen zo…


Preek van de Week

Jaco Smit sprak zondag over ons leiderschap in Gods koninkrijk. God geeft ons promotie naar de mate waarin we bereid zijn om, als leiders, de…


Lied van de Week

Zondag stond ons leiderschap in Gods koninkrijk centraal.God geeft ons promotie naar de mate waarin we bereid zijn om de bijpassende, grotere…


Preek van de Week

Petra van de Weetering sprak, i.h.k.v. "Release Leaders" (uit ons mission statement), over leiderschap in Gods koninkrijk. God geeft ieder van…


Aanbiddingslied van de Week

Zondag stond leiderschap in Gods koninkrijk centraal.God geeft ieder van ons de kracht om te doen wat Hij daarbij van ons vraagt.Give me eyes to…