Aanbiddingslied van de Week

Zondag stonden het eren van Jezus en van elkaar, als Zijn lichaam, centraal.
Uw woorden brengen leven aan wie hoort…..

Ik verlang naar Uw aanwezigheid in alles wat ik doe
Dat Uw Geest mij op mijn wegen leidt, daarom wijd ik heel mijn leven aan U toe

Jezus koning van de eeuwigheid, Uw volk gelooft Uw woord
Heel de aarde toont Uw heerlijkheid en Uw woorden brengen leven aan wie hoort

Machtig Heer alles wat leeft zingt tot U eer, in eeuwigheid
Hier zijn wij, U toegewijd, wij aanbidden U


klik op de hyperlink om koning Jezus te aanbidden: 
http://info.bereanijmegen.nl/opnamen/191013/191013-04.mp3