Aanbiddingslied van de Week

In de dienst zondag stonden de Vader en de open hemel centraal.
Wij hebben door Jezus vrije toegang tot onze Vader in de hemel.
Wij mogen Zijn liefde beantwoorden door te bouwen aan Zijn koninkrijk; de hemel op aarde…….

LET HEAVEN COME

Our Father in heaven hallowed be your name, Your kingdom come quickly,
Your Will be done the same on earth as it is in heaven.
Let heaven come to earth as it is in heaven, let heaven come.

Your world invading ours, let heaven come.
It’s the cry of our hearts, let heaven come.
Because Yours, Yours is the kingdom, Yours is the power Yours is the glory forever, Amen

Let heaven come, let heaven come

click op de hyperlink om onze hemelse Vader te aanbidden:
https://www.youtube.com/watch?v=5FCel-VnX6k