Thema’s

Binnen Beréa Nijmegen werken wij met thema’s. Deze onderwerpen komen terug in de preken op de zondagochtend en er wordt verder op ingegaan bij de connectgroepen.

Binnenkort zal hier het thema wat nu behandeld wordt worden toegelicht en in de toekomst ook de nieuwe thema’s.