Organisatie

Als Beréa geloven we in de waarden van familie, gezin en relaties waarop de Beréa gebouwd is. Binnen die waarden mogen er ook afspraken en verantwoordelijkheden bestaan. Om hier op een overzichtelijke manier invulling aan te geven willen we de organisatie toelichten:

Beréa Nijmegen heeft drie voorgangers: Theo en Petra van de Weetering & Jacobus Smit.
Samen met nog zes anderen vormen zei het leiderschapsteam. Elke taak/team valt onder de verantwoordelijkheid van één van de mensen uit het leiderschapsteam.