Missie: Waarom doen we wat we doen………..

We geloven in een open hemel waardoor we het Koninkrijk van God op aarde zichtbaar kunnen maken.

Visie: wat bouwen we………..

We zijn een gemeente die haar identiteit vindt in Jezus en die de cultuur van de hemel weerspiegelt.

Een plaats van aanbidding, gebed, herstel waar we leven vanuit de aanwezigheid van God.
Met elkaar bouwen we aan een gemeente waarbinnen Jezus het middelpunt is. Zijn liefde is de basis voor alles wat we doen. In die liefde heeft het natuurlijke- en bovennatuurlijke leven z’n oorsprong. We geven alle ruimte aan de Heilige Geest, in wie vergeving, redding, herstel, genezing, vernieuwing en overwinning gevonden wordt. In alle onderdelen van ons samenzijn staat aanbidding centraal, met nieuwe liederen, een eigen geluid en ruimte voor creativiteit.

Een familie vol van liefde
Gedreven door de liefde van Jezus vormen we met elkaar één familie. Een familie vol van diversiteit, achtergronden en culturen. Een familie waar kinderen net zo belangrijk zijn als volwassenen. Een familie die elkaar eert, ondersteunt en liefheeft. Een familie waar je wordt uitgedaagd om gezonde relaties aan te gaan en waar ruimte is om je identiteit in Christus te omarmen en tot je bestemming te komen. We zijn een aantrekkelijke familie waar mensen die vastlopen een plek kunnen vinden om te herstellen. Een familie die plezier maakt, samen optrekt, samenwerkt en onderneemt.

Een plaats van toerusting
Een gemeente waar we door ontmoetingen met de Heilige Geest worden getransformeerd en toegerust, waar we leren en groeien in de dromen en roeping die we ontvangen hebben. Door training en discipelschap groeien we in het kennen van God, zodat Zijn liefde meer en meer zichtbaar wordt in onze levens. Vanuit de autoriteit die we hebben ontvangen en vanuit onze identiteit als zonen en dochters van de Vader spreken en handelen we. We zijn een plaats waar leiderschap zich kan ontwikkelen en waar leiders leren om vanuit een houding van dienstbaarheid, anderen te inspireren en te motiveren.

Een gemeente met een opdracht
Een gemeente waar we leven vanuit het besef dat we krachtig zijn als we geworteld en gegrond zijn in liefde en eenheid. We zijn gezegend met gaven, talenten en middelen om het Koninkrijk van de hemel op aarde te brengen. We verlangen ernaar om onze omgeving te beïnvloeden met de liefde van Christus en strekken ons er naar uit dat mensen een ontmoeting zullen hebben met de Levende God. De heilige Geest geeft ons de vrijheid om vanuit een apostolische roeping het Koninkrijk van God te bouwen en invloed uit te oefenen, dichtbij in de regio van Nijmegen en veraf, over grenzen heen.