Preek van de Week

Jaco Smit sprak zondag over het vaderhart van de apostel Paulus, zoals dat blijkt uit zijn brieven aan Timoteus en Titus.
Deze brieven zijn heel persoonlijk, praktisch en liefdevol en roepen (ook ons) op om zijn voorbeeld te (blijven) volgen.

Duidelijk wordt dat de brieven echt op de persoon en zijn situatie als leider van een gemeente zijn toegesneden. Timoteus en Titus krijgen, vanuit een persoonlijke relatie, vaderlijke opdrachten en adviezen van Paulus die in Rome in gevangenschap verkeert.

Uit deze brieven kunnen een aantal lessen worden getrokken voor leiders (op ieder niveau) van gemeenten. 

Ook wij mogen, zoals zij, werken aan een succesvolle opbouw en transitie van apostolisch leiderschap, mogen probleemmakers confronteren en Gods waarheid over probleemsituaties en “onze realiteit” proclameren.

Ook voor ons als gemeente geldt dat goed voorbeeld van leiders, goed doet volgen en dat gezonde, liefdevolle  relaties daarbij centraal mogen staan. Dat een cultuur van eer, van (diaconale) zorg en van gelijkwaardigheid in de gemeente (man-vrouw) de basis legt voor impact van onze gemeente in de samenleving, waarbij we Gods goedheid zichtbaar maken op alle terreinen van de samenleving.

Kernbegrippen uit de brieven die nog niets aan relevantie hebben ingeboet zijn:
– Reinheid (van binnen)
– Cultuur van eer (leiders-gemeente, ouders-kinderen, man-vrouw, tussen de generaties)
– Gods goedheid (onze goedheid en kwaliteit van het geleverde werk)
– Karakter (boven eigen kunnen)
– Herderlijke verantwoordelijkheid van leiders over de gemeente
– Diaconale hulp (van binnen, naar buiten)

De gemeente is de uitdagende trainingsgrond voor ieder gemeentelid om de houding en het gedrag te ontwikkelen om “naturally supernatural” het vaderhart van God aan en in de wereld te laten zien.

Als we als gemeente impact willen hebben mogen we ons, ieder voor zich, afvragen welke plaats wij nu mogen innemen in het grotere geheel om onze bijdrage te kunnen leveren aan de bouw van Gods Koninkrijk, zodat Zijn doel wordt bereikt.