Preek van de Week

Piet van Walsem vervolgde zijn serie preken over: ” IK BEN en wie ben ik/ zijn wij, als Zijn gemeente?”

Hij sprak over het belang van de keuze om te gaan staan in Gods bestemming voor ons leven en de geestelijke atmosfeer in onze omgeving positief te veranderen. 

Omdat wij, in Christus, zonen en dochters van de hemelse Vader zijn, dragen wij de mogelijkheid in ons om te zegenen, vruchtbaar te zijn en te vermenigvuldigen.
Wij beschikken ook over bovennatuurlijke autoriteit en kracht om de opdracht die wij van onze Koning Jezus hebben ontvangen uit te voeren.
De opdracht en verantwoordelijkheid om Zijn geestelijk Koninkrijk op aarde uit te breiden.

IK BEN + ik = Wie ik ben; zonder God leeft een deel van ons niet echt.

Onze bestemming is om in het geestelijke (bovennatuurlijke) vruchtbaar te zijn.
Dat is mogelijk als wij Gods droom/woord/profetie over ons leven in geloof en met vertrouwen ontvangen en wij ervoor kiezen om met Hem samen te werken aan de realisatie.

Het werk dus v.w.b. de vrucht, eigenlijk op dezelfde manier als in het natuurlijke (en in de natuur).
Maar wij moeten daarvoor met Gods ogen (onze geestelijke ogen) naar situaties kijken en onze door God gegeven verbeeldingskracht gebruiken voor de realisatie van Zijn doel.

Wij kunnen als gemeenteleden elkaar daarbij opbouwen, ondersteunen en aanvullen, omdat we elk unieke gaven en talenten hebben.

Onze omstandigheden, familie, vrienden, opleiding en werk kunnen een positieve of een negatieve invloed op ons leven uitoefenen.
De vraag is hoe we daar naar kijken en mee omgaan.

God kan onze negatieve ervaringen uit het verleden gebruiken om  mensenlevens in onze omgeving te veranderen.
De vraag is welke keuzes maken wij; trekken we hierin met God op, kijken we met Zijn ogen of willen we het zelf oplossen?

Als je; 
– gaat staan op de plek waar je bent; 
– gaat doen  wat je door God gevraagd wordt; 
– gebruikt wat je geleerd hebt en onder alle omstandigheden; 
– ervoor kiest om te gaan staan in je door God gegeven identiteit en autoriteit; 
….dan zul je individueel en als gemeente zeker vrucht dragen in Zijn Koninkrijk.