Preek van de Week

Piet van Walsem sprak over de invloed die iedere persoon heeft op zijn/haar omgeving. Als je weet wie je in Christus bent en daarnaar handelt, dan kun je echt een nieuwe leefomgeving creeren, (zoals in de hemel, ook hier op aarde). 

Piet legde uit dat hoe meer wij God leren kennen, hoe meer wij  van onszelf leren kennen, want wij zijn geschapen “naar Zijn beeld en gelijkenis”. 

– Gods woord zegt mij wie ik ben, (identiteit);
– Gods woord brengt, als we dat volgen/uitvoeren, altijd vermenigvuldiging/vrucht.;
– God zegent ons ook zelf bij de uitvoering van Zijn woord voor ons, (onze opdracht);
– God geeft ons Zijn autoriteit en een gebied van verantwoordelijkheid.

Het begint echter allemaal bij je vrije, individuele keuze te gaan doen waarvoor God je geroepen heeft. 
Bij een positieve keuze geeft God ons Zijn autoriteit, (“in de Naam van Jezus”) en krijgen wij verantwoordelijkheid over een eigen gebied/op een eigen terrein. 

Wij zijn pas compleet mens als God een is met ons;”ik ben verbonden met IK BEN”; mijn geest, ziel en lichaam zijn verbonden met de Vader, met Jezus en met de Heilige Geest. Zo komen we tot onze bestemming, dragen we vrucht en rust Zijn zegen op ons. 

Kies er daarom voor om wat God tegen je zegt te zien als geestelijk zaad dat tot groei en bloei mag komen. Schrijf het op en ga ermee aan de slag. Jezus in mij en ik in Hem, samen zijn we sterk en is er impact!