Home

Berea Nijmegen wil een open en naar buiten gerichte gemeenschap zijn, die Gods liefde op een praktische en eenvoudige manier wil uitwerken in de gemeente en de samenleving.

Ons fundament:  Jezus!

De oude website werkt niet meer, daarom is tijdelijk deze website online.