Om het verzenden van informatie en de onderlinge communicatie binnen Berea Nijmegen mogelijk te maken, worden jouw persoonsgegevens gevraagd voor onder andere ons adressenbestand en voor toegang tot onze internetpagina. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn naar individuele personen, zoals een naam, telefoonnummer, e-mail- of huisadres.

Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en zullen er alles aan doen om jouw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor je ze aan ons toevertrouwt. Wij streven ernaar om in de omgang met de persoonsgegevens te voldoen aan datgene wat is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij zullen jouw persoonlijke gegevens zonder jouw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij dit vanuit justitiële of juridisch recht noodzakelijk is. Zie ook Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wikipedia) en Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet en Over verenigingen en kerken op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Meld het ons wanneer je het oneens bent met een vermelding van jouw gegevens. Wij zullen dit vervolgens zo snel als mogelijk verwijderen. Het adres voor verwijder- en correctieverzoeken is: info@bereanijmegen.nl.