Alvast voor in je agenda: 31 oktober t/m 3 november

Op zondagochtend 3 november spreken Brian Connolly en Steve Robertson in Berea! Houdt social media in de gaten voor meer info!

Alle locaties & tijden volgen z.s.m.

28 september: CoPN bijeenkomst

Hallo ondernemers en starters uit Nijmegen en omstreken!

Het is weer september! Met een mooie zomer achter de rug en een heerlijke nazomer worden de plannen voor het einde van het jaar al weer tevoorschijn gehaald. Vanuit het COPN hebben we afgelopen zomer wat rustiger aan gedaan, maar zijn wel flink blijven ondernemen en nagedacht over de toekomst. 2020 wordt weer een bijzonder jaar!

Graag nodigen we jullie nogmaals uit voor onze bijeenkomst op 28 september aanstaande. 

Voor deze bijeenkomst gaan we weer naar het Van der Valk hotel Lent!
Het wordt opnieuw een bijzonder leerzame en inspirerende bijeenkomst met als thema “Hoe geef je door wat je hebt gekregen? Hoe ga je om met normen en waarden in het zakelijk leven? 

Spreker is Piet van Walsem: Een bijzondere man met hart voor ondernemen, Discipelschap en jarenlange ervaring binnen NGO’s en zendingswerk!

We beginnen om 9:00 uur met koffie thee en wat lekkers en we hebben een mooi programma samengesteld. De ochtend zal tot +/- 12:30 duren.

Aanmelden is nog mogelijk. Meld je snel aan! Mis deze bijeenkomst niet! Onderneem meteen actie en wacht niet tot morgen om te beslissen!

Hartelijke groetjes van het COPN team,

Yvonne, Stan, Henk, Carlijn en Hernany

Dag 3 van 3 dagen bidden & vasten; “Build”

VAN VISIE NAAR WERKELIJKHEID; 3 DAGEN BIDDEN EN VASTEN
Dag 3, vrijdag 20 september;

 “BUILD”

Inleiding
Gisteren gingen wij, als Zijn geliefde zonen en dochters, opnieuw biddend naar onze hemelse Vader. We vroegen Hem, aan de hand van het “Onze Vader,” ons alles te geven wat we nodig hebben voor de realisatie van de doelen rond Discipelschap en Communicatie. Want we verlangen er naar dat het overal op aarde zo wordt als het in de hemel al is.
Ook vandaag laten we ons leiden door de woorden van het “Onze Vader” en sluiten af met ons: Amen!

Tekst van de dag: Mattheüs 6: 13b
Want van U is het Koninkrijk en de Kracht en de Heerlijkheid tot in Eeuwigheid, Amen. 

Vandaag proclameren wij waarheid over God; Hij is de bron waaruit we mogen putten voor alles wat wij nodig hebben. Bij Hem moeten we dus zijn, ook als het gaat om een multifunctioneel gebouw en om voldoende financiën.

Strategisch doelen waar we vandaag voor bidden: Nieuw Gebouw & Financiën

Onze focus richt zich vandaag op onze bijdrage aan de verwerkelijking van de strategische doelen rond een multifunctioneel gebouw en Financiën, zowel als gemeente als ieder afzonderlijk.

Bij een Nieuw Gebouw gaat het allereerst om een goed plan waarin rekening wordt gehouden met de verschillende activiteiten die we (van)daar(uit) willen ontplooien.

Bij Financiën gaat het om een structurele verbetering van 10% om de nieuwe doelstellingen te kunnen bekostigen en ook grotere buffer te vormen om ook het nieuwe gebouw te kunnen financieren.

Onze houding
Vol geloof, verwachting en vertrouwen nemen wij nu tijd voor intimiteit met Vader.
Wij openen ons hart, vertellen wat we op ons hart hebben en willen Zijn stem verstaan. Wij gaan daarbij staan op de waarheid over wie Hij is; Hij is de bron van alles wat wij nodig hebben! (Want van U is….)

Vragen die je biddend zou kunnen stellen
– 
Vader hoe kan ik/kunnen wij vorm en inhoud geven aan ons verlangen naar een nieuw gebouw en de behoefte aan financiën om deze doelen te verwerkelijken? 

– zijn er woorden, gedachten en overtuigingen bij mij/ons die we beter kunnen laten of juist moeten gaan gebruiken voor een nieuw gebouw of voldoende financiën?

Een gebed dat je zou kunnen bidden
Vader ik hou van U en open nu mijn hart voor U.
Ik kies er voor om in Uw aanwezigheid te zijn, ik verlang ernaar Uw hart voor mij te voelen kloppen en Uw stem te verstaan. 

Vader ik weet dat U de bron bent van alles wat ik nodig heb en ook van alles wat we als gemeente nodig hebben. Ik bid Uw voorziening uit over de doelen voor dit jaar.
 
Vader, hoe kan ik bijdragen aan het werkelijkheid worden van een nieuw gebouw dat voldoet aan Uw eisen en aan de financiering van de verschillende strategische doelstellingen? Zijn er woorden, daden of gedachten die ik daarvoor beter kan laten of die ik juist zou moeten gaan doen? 

Ik dank U dat U naar mij luistert, ik zal doen wat U van mij vraagt. 
Vader U bent altijd goed en dicht bij mij. Amen.

Aanbiddingslied van de dag; I Need You More; 
Klik op de hyperlink om God ter aanbidden:
https://www.youtube.com/watch?v=C6rS_V0TTeY

Aktiviteit
Noteer wat je vandaag hierover van Vader ontvangt, laat wat Hij zegt diep op je inwerken en neem vervolgens in de komende tijd stappen ter realisatie van wat je hebt besloten te gaan doen. (wees je ervan bewust dat Hij op veel manieren tot je kan spreken: in gedachten, woorden, beelden, dromen, door de natuur, d.m.v. anderen enz.).

Kom vanavond naar de Worship Night in Riverland, aanvang 20.00 u.

 

Van 20 t/m 23 september is Peter Tkaczyk in Nijmegen.

Peter komt naar Nijmegen; onder meer voor de afsluitende Worship Night na het bidden & vasten, een RELEVANT Special op zaterdagavond en om te spreken op zondagochtend. Daarnaast ook om te investeren in de relaties die hij in de loop van de jaren heeft opgebouwd!

Heb je deze inspirerende man, die liefde uitleeft, nog nooit ontmoet of wil je hem graag weer ontmoeten? Weet je welkom op zondagochtend 22 september!

Aanbiddingslied van de Week

Zondag werd de visie voor 2019/20 gepresenteerd.
Het samen bouwen aan het Koninkrijk van God stond hierbij centraal.
Jezus is onze” Way-Maker” en nog veel meer…..

You are here, moving in our midst, I worship You
You are here, working in this place, I worship You
Way-Maker, Miracle-Worker, Promise-Keeper, Light in the Darkness, my God…
That is who You are

You are here, touching every heart, I worship You
You are here, healing every heart, I worship You
You are here, turning lives around, I worship You
You are here, mending every heart, I worship You

You wipe away all tears, You mend the broken heart
You are the answer to it all, Jesus…

You are here touching every live, I worship You
You are here meeting every need, I worship You
Way-Maker, Miracle-Worker, Promise-Keeper, Light in the Darkness, my God…
That is who You are

Klik op de hyperlink om vol passie Jezus te aanbidden: 
https://www.youtube.com/watch?v=SE_M9noEhNE

Dag 2 van 3 dagen bidden & vasten; “Release”

VAN VISIE NAAR WERKELIJKHEID; 3 DAGEN BIDDEN EN VASTEN
Dag 2, donderdag 19 september; 
“RELEASE”

Inleiding
Gisteren, aan het begin van onze 3 dagen van bidden en vasten gingen wij, als Zijn zonen en dochters, biddend naar onze hemelse Vader en spraken, aan de hand van het “Onze Vader” het verlangen uit dat het overal op aarde zo wordt als het in de hemel al is.

En ook baden we uit dat, telkens wanneer we als gemeente samenkomen, Gods aanwezigheid duidelijk wordt ervaren en leidt tot een eerste of verdergaande keuze voor Jezus.
Ook vandaag volgen we de woorden van het “Onze Vader”.

Tekst van de dag: Mattheüs 6: 11-13
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Vandaag vragen wij Hem biddend om ons dagelijks:
– te geven wat nodig is om individueel & samen onze plek in te nemen (geef ons….); 
– ons te vergeven waar wij daarin tekort schieten (vergeef ons….);
– ons vrij te maken van de boze bij het uitvoeren van onze opdracht (verlos ons…)

Strategisch doelen waar we vandaag voor bidden:
 Discipelschap & Communicatie

Onze focus bij de tekst van vandaag richt zich specifiek op de verwerkelijking van de strategische doelen rond Discipelschap en Communicatie,
zowel als gemeente als bij ieder van ons afzonderlijk.

Bij Discipelschap gaat het om het organiseren van eigen Alpha cursussen, het opzetten van meer Connect groepen en tracks, een toename in het aantal geestelijke vaders en moeders en het trainen en vrijzetten van meer nieuwe leiders.

Bij Communicatie gaat het om het vinden van vormen om iedereen aan te spreken en te bereiken, in het bijzonder de jeugd, die immers de toekomst heeft. 
Wij willen, als Zijn discipelen, doen wat Jezus van ons vraagt.
 We willen de “blijde boodschap” van Jezus communiceren op een manier die bij Hem, bij onszelf en in deze tijd bij de ontvangers past. 

Onze houding
Vol geloof, verwachting en vertrouwen nemen we nu tijd voor intimiteit met Vader.
Wij openen ons hart, zijn een en al oor, want we willen Zijn stem verstaan.

Vragen die je biddend zou kunnen stellen
– 
Vader hoe kan ik/kunnen wij verder vorm en inhoud geven aan ons discipelschap?
– zijn er woorden, gedachten en overtuigingen bij mij/ons  die we beter kunnen laten of juist moeten gaan gebruiken in onze communicatie met anderen?

Een gebed dat je zou kunnen bidden
Vader ik hou van U en open nu mijn hart voor U.
Ik kies er voor om in Uw aanwezigheid te zijn, ik verlang ernaar Uw hart voor mij te voelen kloppen en Uw stem te verstaan. 

Vader, hoe kan ik verder groeien in mijn discipelschap en communicatie om het goede nieuws over wie U bent en wat U doet te brengen aan mijn omgeving?

Kan ik gaan bijdragen aan Alpha, mij aansluiten bij een Connectgroep of -track, mij ontwikkelen tot een geestelijk ouder of bijdragen aan de groei van leiders?
Hoe kan ik helpen om het goud in de ander zichtbaar te maken?
Zijn er woorden, daden en gedachten die ik daarvoor beter kan laten of die ik juist zou moeten gaan doen? 

Ik dank U dat U naar mij luistert, ik beloof te doen wat U van mij vraagt. 
Vader U bent altijd goed en dicht bij mij, ik hou van U, Amen.

Aanbiddingslied van de dag; Build Your Kingdom Here, 
Klik op de hyperlink om God te aanbidden:
https://www.youtube.com/watch?v=8awpRHg5waw

Aktiviteit
Noteer wat je vandaag van Vader ontvangt, laat wat Hij zegt diep op je inwerken en ga er de komende tijd mee aan de slag
(wees je ervan bewust dat Hij op veel manieren tot je kan spreken; 
in gedachten, woorden, beelden, dromen, door de natuur, d.m.v. anderen enz.).

Dag 1 van 3 dagen bidden & vasten; “Empower”

VAN VISIE NAAR WERKELIJKHEID; 3 DAGEN BIDDEN EN VASTEN
Dag 1, woensdag 18 september; 
“EMPOWER“

Tekst van de dag: Mattheüs 6: 9,10
Onze Vader in de hemel
Uw naam worde geheiligd 
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede 
Zoals in de hemel, zo ook op de aarde

Aan het begin van onze 3 dagen van bidden en vasten gaan wij,
als Zijn kinderen, biddend naar onze hemelse Vader en spreken ons verlangen uit dat het overal op aarde zo wordt als het in de hemel al is;
dat Zijn naam wordt geheiligd, Zijn koninkrijk gevestigd en wordt gedaan wat Hij wil.

Strategisch doel van vandaag:Gods Tegenwoordigheid/Presence 

Wij verlangen ernaar dat, wanneer we samenkomen, Gods tegenwoordigheid duidelijk wordt ervaren. Dat dit ertoe leidt dat mensen hun hart aan Jezus geven, genezen worden en bevrijd worden van hun lasten. En dat ze aangemoedigd worden om, in de kracht van de Heilige Geest, mee te bouwen aan Gods koninkrijk hier op aarde. 

Onze houding
Vol geloof, verwachting en vertrouwen nemen wij tijd voor intimiteit met onze Vader (open harten, open handen, open ogen en luisterende oren)

Vragen die je biddend zou kunnen stellen
– 
Vader hoe kan ik bijdragen aan Uw tastbare aanwezigheid als we samenkomen? 
– zijn er dingen bij mij die ik beter kan laten of die ik juist zou moeten gaan doen?

Een gebed dat je zou kunnen bidden
Vader ik hou van U en open nu mijn hart voor U.
Ik kies er voor om in Uw aanwezigheid te zijn, ik verlang ernaar Uw hart voor mij te voelen kloppen en Uw stem te verstaan. 

Vader, hoe kan ik bijdragen aan Uw tastbare aanwezigheid wanneer we als gemeente samenkomen? 
Zijn er dingen die ik daarvoor beter kan laten of die ik juist zou moeten gaan doen? 

Ik dank U dat U naar mij luistert, ik beloof te doen wat U van mij vraagt. 
Vader U bent altijd goed en dicht bij mij. Amen.

Aanbiddingslied van de dag; Touch of Heaven, 
https://www.youtube.com/watch?v=zkTVcY6Tub8

Aktiviteit
Noteer wat je vandaag hierover van Vader ontvangt. 
(wees je ervan bewust dat Hij op veel manieren tot je kan spreken; 
in gedachten, woorden, beelden, dromen, door de natuur, d.m.v. anderen enz.).

Voorbereiding (2) op 3 dagen Bidden & Vasten

VAN VISIE NAAR WERKELIJKHEID; 3 DAGEN VAN BIDDEN EN VASTEN

Voorbereiding (2), di. 17 sept.

Inleiding
De komende 3 dagen zullen we, ieder op onze eigen manier, bidden en vasten voor de realisatie van de afgelopen zondag gepresenteerde visie voor het komende jaar.
Dit doen we omdat we weten (en hebben ervaren) dat we Gods stem beter kunnen verstaan wanneer we gericht (extra) tijd vrijmaken.
Een periode van gefocust bidden en vasten is een middel en geen doel op zich.

Toelichting: Het gaat om intimiteit en relatie met onze hemelse Vader en niet om religie. Als wij ons hart biddend openen voor de Vader en ons vervolgens verbinden aan wat Hij voor ons op Zijn hart heeft, dan wordt het een onderdeel van onszelf. Vervolgens kunnen we daar dan “handen en voeten” aan gaan geven. We zien hierbij het zoeken van het hart van de Vader niet als verplichting, maar als een door Hem gegeven mogelijkheid om vanuit relatie met Hem het gesprek aan te gaan en antwoorden te ontvangen op onze vragen.

De centrale vraag
Deze 3 dagen staat de beantwoording van de volgende vraag centraal:
“Vader, hoe wilt u ieder van ons persoonlijk en ons als gemeente in het komende jaar gebruiken en laten bijdragen aan het werkelijkheid worden van Uw plan voor onze gemeente in deze wereld?”

Toelichting: Het gaat nu specifiek om onze bijdrage aan het “hoe” voor de verwerkelijking van de 5 strategische doelen van de visie 2019/2020 en de daaruit voortvloeiende inzet van onze tijd, talenten en middelen.

Uiteraard blijft ons gebed ook na deze 3 daagse periode heel belangrijk voor het onderhouden van een intieme relatie met onze hemelse Vader en het van Hem ontvangen van aanvullende inzichten en antwoorden rond de strategische doelen.

Het gebed dat Jezus zijn discipelen leerde
We zullen de komende 3 dagen de tekst van het “Onze Vader” volgen.

woensdag, “Empower” (bekrachtig ons)
Daarbij doorlopen we een proces waarin wij eerst ons geloof, vertrouwen en onze verwachtingen naar onze Vader uitspreken rond het strategische doel “Gods Aanwezigheid” .

donderdag,”Release” (zend ons)
Vervolgens vragen we Hem tot ons te spreken m.b.t. onze vragen rond de strategische doelen “Discipelschap” en “Communicatie”, waarbij we de bereidheid uitspreken ons gedrag waar nodig aan te passen.

vrijdag, “Build” (bouw door ons Uw koninkrijk)
We sluiten af  met de strategische doelen “Financiën” en “Multifunctioneel Gebouw” onder het uitspreken van de zekerheid dat Vader zal doen wat Hij ons belooft. 

In die zekerheid kunnen wij Hem dan ook vrijdagavond samen aanbidden in Riverland, Nijmegen.

 

Voorbereiding (1) op 3 Dagen Bidden & Vasten

VAN VISIE NAAR WERKELIJKHEID

3 DAGEN BIDDEN EN VASTEN
voorbereiding (1) ma. 16 sept.

Waarom deze 3 dagen van bidden en vasten?

Deze dagen zijn bedoeld om ons als gemeente de visie voor 2019/2020 toe te eigenen en om ieder persoonlijk (beter) zicht te laten krijgen op zijn/haar bijdrage aan de realisatie ervan. Die bijdrage is een mix van:
– het vrijmaken van tijd;
– het inzetten van gaven en talenten; en
– het beschikbaar stellen van middelen (waaronder financiën).

Aanleiding voor onze visie

 1. Profetie: onze Vader heeft over een langere periode en op verschillende manieren profetisch tot ons gesproken over de rol die op Zijn hart ligt voor onze gemeente. 
  Wij zijn ervan overtuigd dat Hij (nu) van ons vraagt om, samen als gemeente (en als afzonderlijke leden), zichtbaar te zijn in  – en een positieve invloed te hebben op – onze omgeving en daarbuiten. Dit doel willen we stap voor stap proberen te realiseren. 
 2. De “grote” opdracht van Koning Jezus
  Jezus verlangt ernaar dat wij van al het goede dat wij van Hem ontvangen, delen met anderen, dat wij de beweging maken “van binnen naar buiten” en “de hemel op aarde brengen” door Gods Koninkrijk te bouwen.
  Dat Koninkrijk is gebaseerd op:
  – Zijn recht: het “grote” gebod van onvoorwaardelijke liefde, Joh. 13: 34-35;   
  – Zijn gerechtigheid: vergeving in plaats van straf, Ef. 1: 7.

Het doel van onze visie voor 2019/2020

De door het leiderschap op 15 september gepresenteerde visie heeft tot doel om aan de hand van een vijftal strategische doelen aan te geven waar in de gemeente het komende jaar (sept 2019-sept 2020) prioriteit aan wordt gegeven, om de geprofeteerde beweging “van binnen naar buiten” (verder) te gaan verwerkelijken.

Deze 5 doelen (prioriteitsgebieden) zijn:
–  Gods Aanwezigheid
–  Discipelschap
–  Communicatie
–  Financiën
–  Multifunctioneel Gebouw (plan)

Hiermee is de “wat en waarom” vraag op hoofdlijnen beantwoord.

Over het hoe?  – de verdere aanpak en uitwerking – van de visie voor het komende jaar bestaat op dit moment nog geen grote duidelijkheid, vooral als het gaat om ieders persoonlijke bijdrage. 

Bij onduidelijkheid, – vraag het aan God

De bijbel laat ons zien dat in situaties waar onduidelijkheid, onzekerheid en gebrek aan heldere richting aan de orde zijn, een periode van gefocust bidden en vasten kan leiden tot wat we nodig hebben voor die specifieke situatie. Bijvoorbeeld: doorbraak, bescherming, richting, voorziening, genezing, hulp, kracht, verfrissing, herstel, vreugde en overwinning  (Jes. 58.)

Duidelijkheid, zekerheid en heldere richting……

Dit is precies waar we naar verlangen: duidelijkheid, zekerheid en heldere richting over onze gemeenschappelijke en individuele bijdrage aan de verwerkelijking van Gods visie voor onze gemeente in het komende jaar.
Daar strekken we ons naar uit tijdens deze 3-daagse periode van bidden en vasten.

Uitnodiging om mee te doen….

Wij nodigen je uit om deel te nemen op een manier die bij jou en bij deze situatie past.
We vragen je de persoonlijke keuze te maken om dit met overgave, grote verwachting en doorzettingsvermogen te doen. Dit in de zekerheid dat we uit Zijn wijsheid mogen putten, mogen vertrouwen op Zijn bovennatuurlijke kracht en in Zijn liefde rust mogen vinden.

Extra (gefocuste) tijd doorbrengen met Vader, hoe doe je dat?
Om (extra) tijd met de Vader vrij te maken, om gericht het gesprek met Hem aan te gaan, kun je “vasten” (d.w.z. je onthouden) van activiteiten waaraan je gewend bent tijd te besteden. Vasten geeft je dan die ruimte.
Dit kan bijv. de vorm aannemen van het overslaan van maaltijden, minder tijd op je mobieltje, het niet kijken naar je favoriete tv. programma, een keertje niet naar de sportschool, enz.
Ook de keuze van een passend moment op de dag en het vinden van een rustige plek kunnen bijdragen aan je focus. Geen afleiding vergemakkelijkt immers het verstaan van de stem van God
 

We willen je graag helpen om gericht te bidden…
Om die reden zullen we je dagelijks (de avond voor wo.18, do 19 en vr. 20 sept) een tekst, een onderwerp en een aanbiddingslied toesturen.

Afsluitende worshipavond op vr. 20 sept in Riverland, Nijmegen
We willen de 3-daagse periode van bidden en vasten graag samen afsluiten met een worship/profetische avond.

Namens het Berea Leidersteam,

Arie Dondorp

Leidersteam update September 2019

Afgelopen februari hebben we tijdens Vision Sunday onze nieuwe visie, missie en waarden gepresenteerd. We hebben verteld dat we graag stappen naar buiten willen zetten, maar om dat te kunnen doen moet ons Berea huis en familie sterk en gezond zijn! Vooral omdat we, als team, de indruk hebben aan de vooravond van een nieuw seizoen te staan. Hoe hebben we hierin geïnvesteerd?

 • Onder andere door het trainen van nieuwe (jonge) leiders in de gemeenten. Vanuit de Discover groepen hebben mensen gesproken op zondagochtend en daarnaast draaiden er meerdere InterAct diensten. Op 8 september werd er een speciale avond georganiseerd voor iedereen die leiding geeft aan een onderdeel in de gemeente! Nieuwe leiders trainen is belangrijk maar dat kan niet zonder de leiders van nu! Dit was een succesvolle avond!
 • Door het contact met de Braziliaanse organisatie Dunamis, via verschillende wegen; Felippe heeft gesproken in Berea, er is een miniconferentie georganiseerd en Dunamis heeft deze zomer, hun eerste Greenhouse week uitgerold. Als Berea hebben we praktisch gefaciliteerd. Voor nu is er regelmatig contact en onderzoeken we op welke manier we elkaar in de toekomst kunnen ondersteunen en versterken.
 • Op korte termijn zullen we een update geven rondom de zoektocht naar een ander gebouw. Naast alle missionaire activiteiten die Berea onderneemt, is dit een praktische stap die we naar buiten toe zetten, om echt concreet handen en voeten te geven aan onze missie in Nijmegen!
 • Move@Hatert heeft een periode van 10 jaar sportprojecten afgerond afgelopen zomer. Vanuit de wijk was er een geweldig grote opkomst en met een krachtig team was het een bijzonder geslaagde afsluiting! Als Berea zijn we enorm dankbaar voor al deze jaren waarin we Move hebben kunnen ondersteunen en deel zijn geweest van verandering in Nijmegen door de impact die Move heeft gehad in Hatert.
 • In de afgelopen maanden horen we, als leidersteam, meer en meer mooie getuigenissen terug over wonderen, genezing, persoonlijke doorbraken enz. We zoeken nog naar concrete manieren waarop we dit kunnen delen met jullie, behalve door daar op zondagochtend ruimte aan te geven. Máár het is (voor ons) een mooie bevestiging én bemoediging van hoe God werkt in onze levens! En dat we als Berea huis bezig zijn om te groeien en steeds krachtiger te worden!

Op 15 september is onze tweede Vision Sunday dienst! In de afgelopen maanden hebben we onze missie nog meer scherp gesteld en dit willen we tijdens deze dienst graag presenteren. Piet van Walsem heeft ons in dit proces enorm geholpen en daar zijn we hem dankbaar voor!

Je bent van harte welkom en we hopen je aanstaande zondag te zien!

Namens het leidersteam,

Petra en Jaco