Kingdom kids

Op zaterdag 1 april van 13.30 tot 16.00 uur zijn zij welkom in het wijkcentrum Burghardt, waar we in de grote zaal een feestje voor hen georganiseerd hebben. Een speciaal feestje, want tijdens deze middag mogen ze God beter leren kennen. En God kennen en met Hem omgaan is het mooiste wat je kunt doen in je leven!

We gaan de kinderen trakteren op leuke worship met een echte band. We gaan ze ook trakteren op limonade en snoepjes, en we spelen spelletjes natuurlijk, want zo’n feestje is het ook. En vooral trakteren we ze op speciale, persoonlijke verhalen over God in een speciale, persoonlijke sfeer. De grote zaal wordt omgetoverd tot feestzaal!

Iedereen mag vriendjes en vriendinnetjes meenemen!

We willen echter wel graag weten hoeveel kinderen er komen. Degenen die afgelopen zondag 5 maart in de kinderdienst aanwezig waren hebben onderstaande uitnodiging ontvangen. Onderaan (onder de stippellijn) kun je je naam en groep schrijven, dit deel afknippen, en op de komende zondagen inleveren bij de leiding van je groep. Je mag ook mailen naar Frédérique (f.vdweetering@gmail.com) of Ellen (elleke.knol@gmail.com). We willen de kinderen tijdens het feest indelen in midden- en bovenbouw, vandaar dat we dit ook willen weten. De uiterste aanmeld datum is woensdag 29 maart.

Wanneer er nog ouders of oudere tieners zijn, die bij het opbouwen of tijdens deze middag willen helpen: willen jullie dit ook doorgeven via de mail aan Ellen of Frédérique?

We vragen aan alle andere ouders om de kinderen op tijd te brengen. We laten de buitendeur open tot kwart voor 2, daarna begint het programma en willen we de buitendeur kunnen sluiten, zodat er ook geen onbekenden kunnen binnenkomen. Bij het ophalen geldt dus ook dat we de buitendeur dicht laten, totdat het feestje klaar is om 16.00 uur.   We hopen alle kinderen te zien op de eerste KIDS PARTY

Groeten van Frédérique en Ellen